Újszentiván Községi Önkormányzat sikeresen megvalósította TOP-2.1.3-16-CS1-2019-00004 azonosító számú „Újszentiván belterületi csapadék- és belvízelvezetés IV. ütem” című, 50,06 millió Ft összköltségű projektjét.

 

A projekt célja az ún. Délnyugati lakóparkban a Magyar, Sport, Sváb és Szerb utcai belvízelvezető csatornák rekonstrukciója, valamint a kapubejárók és átereszek és hídvállak cseréje, átépítése.

Nem elégséges azonban csak az infrastrukturális elemek kiépítése, a csatornák megfelelő állapotának megőrzése, állagmegóvása és karbantartása is éppen olyan fontos!

 

Tilos a csatornapartokat rézsűket gyomirtózni, mert a növényzet nélkül a csatorna könnyebben bemosódik, könnyebben suvad, mindezek által vízszállító képesség jelentősen csökkenhet.

 

Tilos bármilyen félfás vagy fás szárú növénnyel a csatorna partját beültetni, mert egyrészt a gyökérzet rongálhatja az árok rézsűt és a fenékprofilt, valamint akadályozhatja a karbantartási munkákat is.

 

Tilos továbbá a csatornákba lombot, avart és bármilyen más szerves vagy szervetlen hulladékot elhelyezni, mert ez is a csatornák eltömítését okozhatják.

 

Tilos folyékony hulladékot esetleg veszélyes hulladékot (permetlé, takarítószer stb.) önteni, mert ez jelentős környezetszennyezést okozhat.

Újszentiván Községi Önkormányzat 12/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 4. §. (1) bekezdése alapján az ingatlan tulajdonos (használó) köteles gondoskodni:

b) az ingatlan előtti járdaszakasznak, járda hiányában egy méter széles területsávnak, illetőleg a járda melletti területsáv úttestig terjedő részének tisztántartásáról illetőleg hó- és síkosság mentesítéséről

e) a járdaszakasz melletti nyílt ároknak és műtárgyainak tisztántartásáról, csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó hulladék eltávolításáról az ingatlan előtti szakaszra terjedően.

Óvjuk természeti és épített környezeti értékeinket!

KNESZECYC-4

  • Projek adatok
  • Beszámoló
  • image

Elektronikus ügyintézés

  • image
  • image
  • image

Képes beszámoló

fn bkkXXIII. Újszentiváni falunap

Putnik Tivadar (1929-1998)

  • image
  • image
  • image

MFP logo RGB

bga alap logo

Rövid hírek

Legfrissebb szám

Oldalainkat 368 vendég és 0 tag böngészi