Újszentiván Község Képviselő-testülete pályázatot hir­det a Boján utcában lévő költségalapú ön­kormányzati bérlakás 5 évre történő bérbeadására.

 1. A pályázaton részt vehetnek:

– önálló lakástulajdonnal, lakásbér­leti joggal nem rendelkező házas­párok, élettársi kapcsolatban élő és egyedülálló személyek

– akik munkaviszonyból vagy mun­kaviszonynak nem minősülő egyéb jogviszonyból származó rendszeres jövedelemmel rendelkeznek és az együtt élők havi nettó jövedelme igazolhatóan legalább 150.000,- Ft/hó

– a pályázatot benyújtó személy ma­gyar állampolgár

– 3 havi bérleti díjnak megfelelő össszegű kauciót fizetnek meg

 1. Az elbírálás során előnyt élvez­nek azok a pályázók, akik:

1.több gyermeket nevelnek

2.első lakásszerzők

 1. Kizáró okok:

A pályázó(nak):

– a szerződés megkötésének idő­pontjában kiskorú

– 60 napon túli köztartozása áll fenn

– a pályázat beadásának évében települési krízistámogatásban, vagy lakhatási támogatásban részesült

Valótlan adatok közlése esetén a pá­lyázat érvénytelen.

 1. A lakás adatai:

A lakás helyiségei: 3 szoba, 1 konyha, 1 fürdőszoba, 1 WC, 1 éléskamra, 1 előszoba.

A lakás alapterülete: 80.89 m2.

Komfortfokozata: összkomfort

Bérbeadás jogcíme: költségalapú

Lakbér: a lakóingatlan bérleti díja, a képvise­lő-testület által rendeletben megha­tározottak szerint, melynek összege: 393 Ft/m2/hó + földbérlet 14. 989 Ft + rezsi.

 1. A pályázatokat írásban Újszen­tiván Község Polgármesteréhez (6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7.) kell benyújtani 2021. május 10-én 16 óráig a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető pályázati adatlap kitöltésével.

A lakás megtekinthető a feltalálási címen előzetes egyeztetést köve­tően. (Polgármesteri Hivatal Pintér Mónika 06/62/277-021; 06-20/772- 35-58)

6. A pályázatok elbírálásának ide­je: 2021. május 12.

Az eredményről az érintettek írás­ban értesülnek. Az értesítés kéz­hezvételétől számított 5 napon belül köthető meg a lakásbérleti szer­ződés. Amennyiben erre a pályázó hibájából nem kerül sor, a bérlő-ki­jelölés hatályát veszti.

Beköltözés: a szerződés megkötését követően 2021. május 17.

KNESZECYC-4

 • Projek adatok
 • Beszámoló
 • image

Elektronikus ügyintézés

 • image
 • image
 • image

Képes beszámoló

fn bkkXXIII. Újszentiváni falunap

Putnik Tivadar (1929-1998)

 • image
 • image
 • image

MFP logo RGB

bga alap logo

Rövid hírek

Legfrissebb szám

Oldalainkat 260 vendég és 0 tag böngészi